Krucifix stulet ur kyrka i Bronx

En vanlig dekoration i kyrkor är krucifix. Ett krucifix är en avbildning av Jesus på korset, och kan vara av varierande storlek beroende på hur stor kyrkan är. Oftast är krucifixet placerat ovanför eller nära altaret i kyrkan. Hur mycket ett krucifix är värt i pengar beror på hur gammalt det är, hur stort det är och vem som har skapat det. Det krucifix som i december 2014 blev stulet ur den katolska kyrkan Saint Anthony of Padua i Bronx i nordöstra New York var värt närmare 5000 dollar, vilket är en ansenlig summa pengar. Uppenbarligen var det en tillräckligt stor summa för att göra krucifixet stöldbegärligt.

Det anmärkningsvärda med stölden var att krucifixet var placerat i kyrkans lobby, och det blev stulet medan en mässa pågick. Krucifixet var dessutom drygt en och en halv meter högt, vilket innebär att det var en avbildning av Jesus som nästan var i naturlig storlek. Tjuvarna eller tjuven har med andra ord lyckats gå in i kyrkan, plocka ned det stora krucifixet från väggen och gå ut med det, utan att någon i salen intill där mässan pågick märkte något. De har sedan dessutom lyckats försvinna med krucifixet utanför på gatan, utan att någon har reagerat.Krucifix stulet ur kyrka i Bronx 2

Denna stöld är också till viss del ironisk. Helgonet efter vilket kyrkan har fått sitt namn, Saint Anthony, är nämligen helgonet för försvunna eller stulna föremål. Det är det helgon som katoliker vänder sig till och ber till om de vill få hjälp med att återfå något som försvunnit eller stulits. Om tjuvarna är medvetna om denna ironi eller inte kanske vi aldrig får veta. Det vi vet är att kyrkan i detta fall inte förlitar sig enbart på de förmodade krafterna från Saint Anthony, utan har sökt mer jordlig hjälp för att få tillbaka det stulna krucifixet, i form av den lokala polisen.

Krucifixet upptäcktes dock till slut inte av polisen, utan av boende i området, som såg en hemlös man bära det på ryggen. Efter att den hemlöse gått med på att byta krucifixet mot ett mindre, kunde man återbära det stora till dess rättmätige ägare, som var mycket glad åt att återse det.